Kontakt

Ukoliko želite više informacija, ispunite ovaj obrazac. Javit ćemo Vam se u najkraćem roku.

captcha

Naziv tvrtke:
Adresa:
Telefon:
Fax:
MBR:
OIB:

Trgovački registar:
IBAN:

Članovi uprave:
Temeljni kapital:

Petrol Lavori Rijeka d.o.o
Mihovilići 8, Rijeka
+385 (0)51 269 109
+385 (0)51 269 515
3954285
14728594955

Trgovački sud u Rijeci
HR8723600001102307580

Arsen Kirigin
30.000,00 kn, uplaćen u cijelosti